Inspectii credite bancare in Agricultura


1.Date generale legate de activitatea de monitorizare a stocurilor

Interventia ROMCONTROL pentru determinare de stocuri – evaluare cantitativa si / sau calitativa se poate face :

  • la solicitarea unei Banci
  • la solicitarea unui Beneficiar de Credit
  • la solicitarea unei Banci cu acordul scris din partea Beneficiarului de Credit

ROMCONTROL actioneaza pe baza unui contract tip ( tri-partit sau bi-partit ) sau urmare a unor comenzi solicitate de banci sau beneficiari de credite in care se mentioneaza operatiunile de prestare necesare, conditiile si termenele de evaluare a stocului, etc.

Inspectia ROMCONTROL asupra stocurilor se finalizeaza prin eliberarea de :

  • Certificate de control si constatare a stocurilor
  • Certificate de Depozit
  • Certificate de inventar
  • Certificate de calitate a stocurilor, etc

prin care se atesta cantitatea si calitatea marfurilor depozitate.

Documentele emise se folosesc la tranzactiile bursiere, ca documente de plata in sistemul financiar – bancar si de asigurare, la angajari de credite, la monitorizari specifice creditelor angajate, etc.

2.Date generale legate de gajarea culturilor vegetale si a productiilor agricole

ROMCONTROL este agreat in Evaluari de culturi vegetale in vederea obtinerii de credite bancare. Procedura de lucru si Documentele finale respecta in principiu cursul monitorizarilor de stocuri agricole si se refera la :

– infiintarea de culturi

– monitorizarea culturilor de la infiintare pana la recoltare

– evaluarea de culturi vegetale si de productii inainte de recoltare

Detalii specifice privind : identificarea suprafetelor cadastrale pe care s-au infiintat culturile declarate, evolutia si starea culturilor in principalele stadii de dezvoltare, se efectueaza pe baza de proceduri interne specifice care urmaresc in final conditiile culturii inainte de evaluarea productiei la recoltare.

La culturile vegetate infiintate, dupa Certificarea infiintarii culturii, se monitorizeaza evolutia culturii respective, in perioada de vegetatie si se incheie operatiunea cu evaluarea productiei la terminarea vegetatiei si inainte de recoltare

Se emit Certificate de evaluare a starii de vegetatie a culturii respective si Certificate de evaluare a productiilor vegetale monitorizate.

ROMCONTROL are o bogata si indelungata colaborare cu bancile :

RAIFFEISEN, BCR, BRD, UNICREDIT TIRIAC, CEC, BANCPOST, BANCA ROMANEASCA, VOLKSBANK, GARANTIBANK, etc.