Acreditari, certificari, autorizari


ROMCONTROL si-a certificat si acreditat prin organisme de terta parte recunoscute la Nivel National si European, serviciile de inspectie si evaluare conform standardelor internationale si legislatiei nationale aliniata Directivelor UE.

Calitatea serviciilor ROMCONTROL este asigurata de acreditari ale Organismului National de Acreditare – RENAR in domeniul inspectiilor de terta parte, al laboratorelor de incercari, si de organisme de certificare pentru sistemul de managemeFFnt al calitatii integrat , mediu si securitate-sanatate ocupationala.

ROMCONTROL are implementat si mentine un sistem de management al calitatii integrat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

ROMCONTROL este agreat, pentru executie de lucrari de evaluare, de catre:

  • MECMA-OPSPI
  • AVAS
  • ANRP
  • MTI